Saturday, March 26, 2011

MEROKOK MENURUT PANDANGAN ISLAMI. Pendapat yang mengharamkannya


Mereka berpendapat bahwa rokok hukumnya adalah Haram menurut Syarie, pendapat ini dinisbahkan kepada Syaikhul islam Ahmad As Sanhuri Al Bahuti Al Hanbali Al Mashri, Syaikhul Al Malikiyah Ibrahim Allagani, Abul Ghaits Al Qasyasy Al Malikiy, Najmuddin bin Badruddin bin Mufassir Al quran Assyafi’i, Ibrahim bin Jam’an dan muridnya Abu Bakr bin Ahdal Al Yamani, Abdul Malik Al ‘Ishami, Muhammad bin Alamah, Assayyid Umar Al Bashri, Muhammad Al Khawaja dan Assayyid Sa’ad Al Balkhi Al Madani.


Alasan dan dalil dalil mereka tentang pengharamannya berasaskan  tiga pokok permasalahan yang diakibatkan oleh rokok tersebut, iaitu :


1. Memabukkan


Yang dimaksudkan oleh mereka dengan memabukkan iaitu  memabukkan perokok dengan menyempitkan akal serta nafasnya, dan menurut mereka, tidak ada keraguan hal tersebut akan terjadi pada orang orang yang pertama mencubanya. Olehnya itu hukumnya adalah haram dan menurut mereka, seorang yang perokok tidak boleh dijadikan imam.


2. Melemahkan dan Narcolepsy


Kalaupun rokok itu tidak memabukkan, namun ia melemahkan si perokok dan menjadikan dia malas bekerja, juga Narcolepsy iaitu penyakit yang mempunyai tanda-tanda rasa mengantuk yang sangat kuat dan tak terkawal seperti  dibius. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ummu Salmah bahwa Rasulullah SAW melarang semua yang memabukkan dan melemahkan.


3. Berbahaya dan kesan negatif


a. Kesan terhadap tubuh di mana rokok tersebut akan melemahkan dan mengubah warna wajah menjadi pucat serta menimbulkan pelbagai penyakit dan mungkin akan menimbulkan penyakit TB(batuk kering). Mereka berpendapat bahawa tidak ada perbezaan dalam pengharaman sesuatu yang mempunyai kesan negatif, baik kesan tersebut datang secara sekaligus mahupun bahaya tersebut datang secara perlahan dan beransur- ansur.


b. Kesan terhadap kewangan di mana seorang perokok akan membazirkan wang dan hartanya terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat bagi tubuh dan diri dan tidak juga bermanfaat di dunia dan di akhirat, padahal Islam telah melarang membelanjakan harta kepada sesuatu yang tidak bermanfaat sebagaimana firman Allah SWT, ” Wala tubazzir tabzira, innal mubazzirina kaanu ikhwana Sayathin wakana syaithanu lirabbihu kafura” (Al Isra : 27), janganlah membelanjakan harta kepada sesuatu yang tidak bermanfaat kerana orang yang membazir adalah saudara kepada  syaitan sedangkan syaitan itu kufur kepada Tuhannya. Mereka juga berpendapat, jika seorang perokok itu mengakui bahawa dia tidak mendapat manfaat apa pun dari rokok pasti dia akan mengharamkannya atas dirinya, bukan dari segi pemakaian dan penggunaannya melainkan dari segi kewangan yang dihabiskannya dalam membelanjakan rokok tersebut.


II. Pendapat yang memakruhkannya


Pendapat ini mengatakan bahwa rokok menurut hukum syarie adalah makruh, dan pendapat ini dinisbahkan kepada Syaikh Abu Sahal Muhammad bin Al Wa’idz Al hanafi dan pengikutnya. Adapun alasan dan dalil mereka tentang pemakruhannya sebagai berikut :


1. Perokok itu tidak akan terlepas daripada bahaya yang ditimbulkan oleh rokok itu sendiri apalagi kalau berlebihan, sedikit saja pun sudah berbahaya apalagi kalau banyak.


2. Kekurangan dalam harta, ertinya, meskipun si perokok tidak membelanjakan dan tidak boros  namun hartanya telah berkurang dengan menggunakannya kepada hal- hal yang kurang bermanfaat. Alangkah baiknya jika wang yang dibelanjakan untuk rokok digunakan kepada hal- hal yang bermanfaat baik buat diri sendiri dan orang lain.


3. Baunya yang kurang enak boleh menggangu orang di sebelahnya, dan hukum memakan atau menghisapnya adalah makruh, sama hukumnya dengan memakan bawang merah dan bawang putih.


4. Rokok akan melekakan si perokok,  dengan menghisapnya dapat membuatnya lalai dalam beribadah mahupun mengurangi kesempurnaan ibadahnya.


5. Rokok akan membuat si perokok itu lemah bila tidak mendapatkannya dan fikirannya akan terganggu oleh bisikan- bisikan yang akan membuatnya salah dalam bertindak.
III. Pendapat yang tidak menetapkan hukumnya tapi menjelaskannya secara terperinci


Pendapat ini tidak menentukan dan menetapkan hukumnya merokok namun menjelaskannya secara terperinci, mereka mengatakan bahwa tembakau pada dasarnya adalah tumbuhan yang suci tidak memabukkan dan tidak membawa mudarat, hukum asalnya adalah mubah(boleh) dan hukum tersebut boleh berubah- ubah dalam hukum syarie sesuai dengan keadaan dan situasi. Jika seseorang merokok namun tidak mempunyai kesan negatif terhadap akal dan badannya maka hukumnya adalah Mubah (boleh). Jika rokok memberikan kesan  negatif dan membahayakan si perokok maka hukumnya adalah Haram, sama halnya dengan larangan memakan madu, jika madu tersebut memberikan kesan negatif bagi pengamalnya. Jika rokok itu bermanfaat, digunakan untuk pencegah penyakit atau sebagai ubat, maka hukum merokok itu adalah wajib.


IV. Pendapat Ulama Moden


1. Syeikh Hasanain Makhluf (mantan Mufti Mesir), mengatakan bahwa asal dari hukum merokok adalah Mubah kemudian menjadi haram dan makruh kerana beberapa hal, di antaranya adalah adanya kesan negatif yang ditimbulkan oleh rokok baik mudaratnya sedikit atau banyak terhadap diri dan harta dan membawa kepada kerosakan, melalaikan tugas dan kewajiban seperti  tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak dan orang- orang yang berhak mendapatkan nafkah disebabkan kerana hartanya habis dibelanjakan untuk rokok. Kalau hal ini benar- benar terjadi bererti hukum merokok adalah makruh bahkan haram dan apabila tidak ada salah satu di antara mudarat tersebut di atas maka hukum merokok adalah halal.


2. Al Alamah Asyeikh Muhammad bin Mani’, ulama besar Qatar dan sebagaian besar ulama Najd mengharamkannya. Sebagaimana dalam risalah ulama Najd dan Syarah Ghayatul Muntaha hal 332 oleh Syekh Muhammad bin Mani’.


3. Assyeikh Mahmud Syaltut (Syaikhul Azhar) dalam fatawanya mengatakan : Meskipun tembakau tidak memabukkan dan tidak merusak akal namun mempunyai kesan yang sangat negatif yang dirasakan oleh perokok terhadap kesihatannya dan juga dirasakan oleh perokok pasif. Ilmu kedokteran telah menjelaskan mudharat yang ditimbulkan oleh rokok sehingga tidak diragukan lagi kalau rokok adalah penyakit yang berbahaya baik secara Islam mahupun secara umum, dan jika kita melihat banyaknya harta dan wang yang dihabiskan untuk membelanjakan hal- hal yang tidak bermanfaat seperti rokok maka dapat dikatakan bahawa tembakau (rokok) itu mempunyai kesan yang buruk terhadap kesihatan dan harta di mana hal itu diharamkan dan dimakruhkan dalam Islam. 


Demikian pendapat para ulama mengenai hukum rokok (merokok) dalam Islam yang sengaja dipaparkan, sebagai bahan dalam mendidik anak mahupun murid dengan hikmah bukan dengan kekerasan yang akan mempengaruhi mental anak dan murid tersebut yang malah membawa kepada kehancuran. Thanks n Godluck.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Keluargaku.....

Mobile Uploads Slideshow: Fauziah’s trip to Kuala Lumpur was created with TripAdvisor TripWow!